Tom Orrow smelt klant en bureau samen

(Micha Commeren, Petra Lubbers & Merlijn van Vliet / Fotografie: Anne-Claire Lans)

Van 1 juli 2019 is Tom Orrow officieel van start gegaan. Het splinternieuwe bureau richt zich op het zoveel mogelijk samensmelten van klant en bureau. En niet alleen in de werkwijze, maar ook in een gedeeld risico én rendement. Hiermee wil Tom Orrow een fris en wendbaar alternatief zijn voor consultancy organisaties als Accenture en WPP.

Tom Orrow is een initiatief van Micha Commeren (voormalig partner van Makerstreet),  Petra Lubbers (voormalig Chief Digital Bruna/ Business director bol.com) en Merlijn van Vliet (oprichter en creative director KOKORO). Een opmerkelijke mix van mensen met een bureau- en niet bureau-achtergrond, en met een stevige focus op digital. 

‘Er zit een structurele weeffout in de manier waarop bureaus en klanten zaken doen. Eigenlijk is deze samenwerking nooit in balans. Bij Tom Orrow hebben we daarom een model ontwikkeld waarin de samenwerking vanaf het begin evenwichtig is. Hierdoor is de kans op een goede uitkomst voor beide veel groter. Of zelfs onvermijdelijk’. Aldus co-founder Micha Commeren. 

Business Creatives

Er werken geen creatieve teams bij Tom Orrow maar Business Creatives: mensen met een bewezen track record als het gaat om het ontwikkelen van innovatieve strategieën, producten of merken in de digitale wereld. Ze herkennen klantvragen en weten deze om te zetten in een creatieve aanpak om tot de gewenste uitkomst te komen.

Disruptief samenwerkingsmodel: van project tot eigen bureau

Tom Orrow werkt met een disruptief samenwerkingsmodel. Er kan op projectbasis gewerkt worden. Er kan een dedicated hybride team van klant en bureau samengesteld worden. Of er wordt een eigen bureau opgezet mét de klant. In de laatste twee vormen wordt er in eerste instantie op een kostendekkend niveau gewerkt. Er worden gezamenlijke doelen bepaald en bij het behalen van deze doelen, worden zowel bureau als klant beloond. Op deze manier brengt Tom Orrow de balans weer terug in de klant-bureau relatie.

Flink openbreken

“We hebben Tom Orrow opgezet om de boel flink open te breken. Wij denken dat er meer en meer behoefte is aan een nieuwe lichting bureaus die op het snijvlak van business, product en merk opereren. En het aardige is; deze bureaus zullen de huidige reclamebureaus -waaronder KOKORO- alleen maar gaan versterken.”. Aldus Merlijn van Vliet.

Onafhankelijke groei

Petra Lubbers (Managing Director Tom Orrow) “We zijn onafhankelijk, maar hebben wel een zekere omvang nodig om echt verschil te kunnen maken. Daar gaan we de komende tijd flink aan bouwen. Tegelijkertijd hechten we veel waarde aan wendbaarheid en betrokkenheid. Daarmee staat of valt het succes van onze formule. We hebben ontzettend veel zin om de komende tijd flinke meters te maken. Er staan al allerlei projecten van klanten in de steigers. En het leuke is dat we daar nu snel mee naar buiten kunnen omdat Tom Orrow nu officieel gelanceerd is."

Meer info: www.tom-orrow.nl

Of neem contact op met: Petra Lubbers / petra@tom-orrow.nl / 06-11567743

 

berichten